Kunst en Religie | kunstgeschiedenis | thematische lezing

Kunst en Religie | kunstgeschiedenis | thematische lezing

Kunst en Religie | lezing op verzoek van het Bisdom Rotterdam

Een lezing over kunst met een religieus thema; uit alle perioden van de kunstgeschiedenis. De eeuwenoude relatie tussen religie en kunst is allerminst voorbij; beelden en schilderijen met dit thema hangen in nagenoeg alle historische en moderne musea. Ook in de post-moderne, seculiere tijd waarin wij leven, speelt religie nog altijd een belangrijke rol. Het gaat nog zelden om kunst in opdracht van een kerk of een andere religieuze instanties, maar vooral om autonome kunst. Kunst die zelfstandig en onafhankelijk tot stand is gekomen.

Sinds de Verlichting is de mens meer gaan vertrouwen op eigen inzicht en is hij kritisch t.a.v. traditionele, gezaghebbende uitspraken over zaken als politiek, staat, geloof en bijbel. Hierdoor werd o.a. het gezag van de kerk in de loop van de 18e en 19e eeuw steeds meer ondermijnd. De periode van de Barok was eigenlijk de laatste periode waarin de kerkelijke en de profane kunst weinig van elkaar verschilden, want daarna verloor de Kerk haar centrale positie in de maatschappij. Kunstenaars kozen steeds vaker voor een eigen religieuze iconografie/beeldtaal en negeerden de gebruikelijke kerkelijke voorschriften.

Lezing van 1,5 uur. Op verzoek te boeken.