Waardering Jan Toorop binnen het Katholieke Milieu | paper

Waardering Jan Toorop binnen het Katholieke Milieu | paper

De schilder Jan Toorop (1858-1928) had zich in 1905 volledig overgegeven aan het katholicisme, de katholieke kerk en het katholieke milieu. Op 47-jarige leeftijd laat hij zich dopen in Cuyper’s Vondelkerk in Amsterdam en was daarmee een nieuwkomer in katholieke kringen, echter niet zomaar een nieuwkomer. De katholieke kerk had met Toorop niet alleen een mens maar ook een kunstenaar binnengehaald die tot dan toe, buiten het katholieke milieu, werd gewaardeerd vanwege zijn veelzijdigheid, zijn vergeestelijking in de kunst, zijn begaafdheid als schilder, tekenaar en graficus, en niet in de laatste plaats om zijn persoon.
De vraag die in de paper centraal staat: hoe werd Jan Toorop gewaardeerd werd binnen het katholieke milieu?

Paper op verzoek op te vragen