Leo Gestel | Bergense School | paper

Leo Gestel | Bergense School | paper

Tijdens bestudering van de literatuur over Leo Gestel kwam
onder andere in het boek ‘Gestel in Bergen’ in het hoofdstuk
van Marijke Estourgie-Beijer, en in het boek van Piet Spijk
over Piet Boendermaker de vraag naar voren hoe Gestels
leiderschap tussen de Bergense kunstenaars moet worden gezien.
Was hij de fakkeldrager op artistiek gebied, of lagen zijn
leidinggevende capaciteiten meer in de sociale sfeer.
Onomstotelijk staat vast dat Gestel een prominente rol speelde
binnen de Bergense School, maar hoe dit leiderschap precies
gezien moet worden, is niet geheel duidelijk.
Aan de hand van literatuur, krantenknipsels, en een intensieve
briefwisseling die Gestel met andere kunstenaars en personen
binnen de kunstwereld onderhield, moet het mogelijk zijn een
wat genuanceerder beeld te scheppen omtrent de rol die Leo
Gestel vervulde tussen de kunstenaars van de zogenaamde
Bergense School, in de periode ongeveer tussen 1915 en 1929.

Leo Gestel, inspirator Bergense School