Kunstgeschiedenis met een specifiek thema

92 keith-haring-heart-1

MET HART EN ZIEL

Een lezing van anderhalf uur met als rode draad het hart, de dood en de liefde, in samenhang met het menselijk lichaam. Tegelijkertijd is de lezing een vogelvlucht door de hele kunstgeschiedenis, met haar golfbewegingen in stijl, betekenis en zeggingskracht.

Hartelijk, harteloos, hartverscheurend, hartstochtig, een gebroken hart, met hart en ziel. Spreekwoordelijk staat onze taal bol van het woord hart. En geef toe, hoe zou ons leven eruit zien zonder hart. Technisch is een leven zonder hart niet haalbaar, maar het is een feit dat het hart niet louter en alleen een technische functie heeft. In de beeldende kunst is het hart in sommige perioden sterk vertegenwoordigd en in andere nauwelijks. Soms is het hart uitgebeeld in de context van ons belangrijkste orgaan. Maar vaker in relatie tot religie, liefde en de dood.